Category RSS
ข่าว
ข่าวสดช.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
คู่มือ
กิจกรรมประชุมสัมมนา
กฎหมาย สดช.
พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
มาตรฐานภาครัฐ
คลังวิดีโอมัลติมีเดียร์
ภาพอินโฟกราฟิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทุนการศึกษา
ร่วมงานด้านอวกาศ
ผลการดำเนินการ
กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารกองทุน