สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

บอร์ดดีอี ประชุมส่งท้ายปี 65 เคาะแผนระดับชาติฯ ดันดิจิทัลเป็นหัวหอกหนุนไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking
สดช.เตรียม 8 โครงการเด่นปี 66 นำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์การพัฒนาดิจิทัลระยะที่ 3 : Full Digital Transformation
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Committee) ครั้งที่ 1/2565
สดช. จัดประชุมกับทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5G ระยะ 2
รองเลขาธิการ สดช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
เลขาธิการ สดช. ให้เกียรติมอบรางวัล การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ "ROV FREE FIGHT BY MDES" ภายในงาน “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด”
ดีอีเอส ร่วมกับ สดช. ปล่อยของ ชูศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด เสริมแกร่ง SME ใช้ประโยชน์ดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ
เลขาธิการ สดช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สดช. ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ เนื่องในโอกาสเป็นประธาน เปิดการแข่งขัน “ROV THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND”