ปฎิทินกิจกรรมทั้งหมดสัมมนาผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต Scenario Foresight เพื่อคาดการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

วันที่เริ่มกิจกรรม : อังคาร 01 ธันวาคม 2563 - อังคาร 01 ธันวาคม 2563

รายละเอียดสถานที่จัด : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ณ ห้องวายุภักษ์