กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด
 
 
 
 

ปฎิทินกิจกรรม

สัมมนาโครงการ Thailand digital outlook

วันที่เริ่มกิจกรรม : จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 - จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดสถานที่จัด : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ