ศูนย์ประสานงานขอรับบริการ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความประสงจะขอรับบริการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ และสิทธิประโยชน์ในการใช้งาน และส่งรายชื่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่จะขอรับบริการมาทาง e-mail : workfromhome@onde.go.th ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ศึกษาคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

รายละเอียดการกำหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ และแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่

หมายเหตุ สำหรับหน่วยงานภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนและภาคเอกชน ให้ติดต่อทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นโดยตรง
รายละเอียดตามแบนเนอร์ด้านล่างนี้ 

ติดต่อเพื่อรับบริการ
logo

ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

ติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน

E- Mail : workfromhome@onde.go.th
โทรศัพท์ 
(ในวันและเวลาราชการ)
  • 02 141 7010
  • 096 649 7929
  • 081 859 8264
logo

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Download Microsoft Team

ติดต่อเกี่ยวกับการใช้งาน และปัญหาด้านเทคนิค

  • MS Teams Facebook Community https://aka.ms/AA7rsf7
  • เรียนผ่าน Video (user)  https://aka.ms/AA7rsez
  • เรียนจากคู่มือ (user) https://aka.ms/AA7rsfd
  • ติดต่อตรงกับ partner Microsoft (admin) 
    * แต่ละหน่วยราชการจะมี Partner ติดต่อตั้งแต่เริ่มใช้งาน
logo

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Download Webex meeting

ติดต่อเกี่ยวกับการใช้งาน และปัญหาด้านเทคนิค

โทรศัพท์ 02 030 0707
logo

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Download Goolge Hangouts

ติดต่อเกี่ยวกับการใช้งาน และปัญหาด้านเทคนิค กับ google ต่างประเทศ

โทรศัพท์  : Thailand 001800-44-12917
9.00 - 18.00 (จันทร์-ศุกร์) ภาษาอังกฤษ